Geodetické aplikace a přístroje

Vývoj a výroba
Geodetických a Elektronických
systémů na zakázku

Rýpadla GPS

Unikátní systém pro sledování polohy kolesa uhelných rýpadel vyvinula firma GeoTEL s.r.o. jako jediná v České republice.

V České republice je k dnešnímu dni osazeno tímto systémem 30 velkostrojů (KU300, KU800, K800, KK1300, K2000 … ). Systém se skládá ze dvou GNSS/RTK aparatur, pomocných inerciálních snímačů a hlavní řídicí jednotky. Z těchto parametrů je pomocí matematického modelu vypočítán střed kolesa uhelného rýpadla - výstup je v souřadnicích x, y, z.Poloha kolesa je graficky zobrazována na monitoru řidiče velkostroje, který informace využívá ke správnému dodržení plánovaného postupu těžby hnědého uhlí. Vypočtená data jsou rovněž posílána do centrálního počítačového serveru, kde jsou archivována v databázi. Data jsou využívána pro výpočet mnoha parametrů, jako např. výpočet odtěžených kubatur, kvalita aktuálně těženého uhlí, míchání různých kvalit uhlí z různých částí lomu apod.Proč s námi?

  • Specialisté v oboru
  • Zkušenosti od roku 2005
  • Aplikace na míru
  • Dostupné ceny
  • Individuální přístup
+420 605 701 175