Geodetické aplikace a přístroje

Vývoj a výroba
Geodetických a Elektronických
systémů na zakázku

Aplikace Rail

Aplikace RAIL je nadstavbou grafického systému WKOKEŠ . Má za cíl co nejvíce zjednodušit práci s hotovými projekty kolejí a tím využít projektů k velkému množství výpočtů a porovnání skutečného stavu s projektovaným

Možnosti aplikace RAIL :

 • souřadnicový výpočet již hotového vstupního projektu koleje (polohové řešení, výškové řešení, řešení převýšení, řešení rozchodu, řešení staničení)
 • jednoduchá správa a archivování projektů
 • geodetické výpočty nad zadanými projekty (normály, kolejnicové pásy, souřadnice bodů dle staničení, atd.)
 • výpočty vytyčovacích prvků
 • výpočet měření skutečné polohy koleje a její porovnání s projektovanou osou
 • tvorba grafů odchylek
 • výpočet a tvorba protokolů o zajištění
 • výpočet a tvorba protokolů dlouhé tětivy
 • výpočet posunů a zdvihů koleje pro automatické strojní podbíječky (ASP)

Soubory ke stažení :

Archivy ZIP aplikace Rail pro jednotlivé verze systému WKokeš obsahují moduly, které je třeba překopírovat do
adresáře KBE32 příslušné verze systému WKokeš. Kopírování je třeba provést pokud systém WKokeš není spuštěný a je dobré nejdříve provést zálohu původních modulů. Informace o novinkách v jednotlivých verzích se zobrazí při stisku tlačítka i vedle informací o verzi aplikace Rail v hlavní nabídce aplikace.

!!! Export do formátu GEO je nutno brát z nedostatku informací o tomto formátu pouze jako informační !!!

Aktuální verze RAIL 4.77

Starší verze RAIL

DokumentyProč s námi?

 • Specialisté v oboru
 • Zkušenosti od roku 2005
 • Aplikace na míru
 • Dostupné ceny
 • Individuální přístup
+420 605 701 175